Varför?


Alla är vi svenskar och vi talar samma språk. Men du har säkert märkt att vi talar svenska på olika sätt. Vi använder kanske inte samma ord för något när vi beskriver och vi uttalar inte ord på samma sätt. Kanske för att vi inte är lika gamla, kanske för att vi har olika kön. Det beror kanske på vilka vi är och var vi vuxit upp. 

Att man talar ett gemensamt språk på olika sätt kallas för språklig variation. Inom ett och samma språk finns något man kallar dialekter och sociolekter. Att det finns dialekter har ni nog koll på men vad innebär en sociolekt? Det ska ni få lära er.

Det är viktigt att ha koll på och reflektera över varför vi talar svenska på olika sätt. Att språket skapas av de som använder det och att språket hela tiden förändras. Ett språk är inget statiskt fenomen utan ord och grammatik dör ut och nytt uppstår. Efter hand som nya generationer börjar tala ett språk och som nya samhälleliga fenomen uppstår förändras språket. Ta bara alla nya IT-ord som kommit med den digitala utvecklingen eller alla arabiska/albanska/turkiska låneord från som letat sig in i svenskan. Språket är dynamiskt och så har det alltid varit. Språket ägs alltså av de som talar det.

Men vissa anser sig tyvärr ha rätten att avgöra vad som är "fin" svenska och vad som är "ful" svenska. Och ibland tenderar vi bedöma människor utifrån deras sätt att tala. Det verkar som det i samhället är bestämt vilka som talar "fint" och vilka som talar "fult. Det verkar som att det finns en norm om hur man bör tala. Och om man nu inte talar enligt denna norm kan man uppleva sig sämre behandlad, att någon härma än eller kanske får man till och med sämre service i en butik eller när man ska fråga om vägen? Jag tror vi alla har upplevt något sådant någon gång...

Attityderna kring de språkliga variationerna inom det svenska språket är många och mycket seglivade. Vi ska därför i detta språksociologiska projekt lära oss vad språklig variation betyder och varför det uppstår men framförallt ska vi lyfta upp, syna och reflektera kring attityderna till olika sociolekter och dialekter. 

Och kanske dödar vi en och annan fördom när vi ändå är igång :)

I vår kursplan för svenska 1 står det att vi ska studera och lära oss:

  • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.   

1 kommentar: